Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

Απαγόρευση κυκλοφορίας ατομικών σκαφών και θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

Απαγόρευση κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων

Α) Από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων καθώς και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ) λεμβολογημένων – εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2020, μεταξύ των ωρών από 14:00 έως 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Ε Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

Από την παραλία «ΒΟΤΣΑΛΑΚΙΑ» μέχρι τα όρια της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων περιοχή Χατζηκυριάκειου, κατά μήκος της κατοικημένης περιοχής Φρεαττύδας, πλησίον τουριστικού λιμένα Ζέας, περικλείοντας και την ομώνυμη παραλία «ΦΡΕΑΤΤΥΔΑ»

  

Β) Από το Γραφείο Γενικής Αστυνομίας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ανακοινώνεται η απαγόρευση της κυκλοφορίας των ιδιωτικής χρήσης ή εκμισθούμενων ατομικών σκαφών – θαλάσσιων μοτοποδηλάτων καθώς και των προσομοιαζόντων προς αυτά ανεξαρτήτως τύπου ή και ονομασίας (SEA BEETLE, SEA BIKE, SURF JET, JET SKI κλπ.) λεμβολογημένων – εγγεγραμμένων στα Βιβλία Εγγραφής Μικρών Σκαφών (ΒΕΜΣ), κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο 2020, μεταξύ των ωρών 14:00 έως 17:00, στις θαλάσσιες περιοχές δικαιοδοσίας του Γ΄ Λιμενικού Τμήματος του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, τα όρια των οποίων συμπίπτουν με κατοικημένες περιοχές, όπως περιγράφονται παρακάτω:

α) Αιάντειο: από στίγμα φ=37°56΄59.71” Β λ=23° 29΄18.89”Α έως στίγμα φ=37° 55΄36.13”Β λ=23° 26΄27.94”Α.
β) Ψιλή Άμμος Φανερωμένης: Τμήμα παραλίας τριακοσίων (300) μέτρων από φ=37° 58΄39.56”Β λ=23° 27΄22.90”Α έως στίγμα φ=37°58΄39.68” Β λ=23° 27΄34.76”Α.
γ) Ηλιακτή: 1η και 2η παραλία περί τα τριακόσια (300) μέτρα.
δ) Σπιθάρι: παραλία έμπροσθεν καταστήματος “Πυροφάνι” μήκους τριακοσίων (300) μέτρων.
ε) Πέρανι:Έμπροσθεν ΚΥΕ “Sin on the beach” απο στίγμα φ=37° 53΄44.64”Β λ=23° 28΄59.43”Α έως στίγμα φ=37° 53΄49.87”Β λ=23° 29΄4.77”Α περίπου 200 μ.
στ) Σελήνια: από στίγμα φ=37° 55’48.10” Β λ=23° 32΄17.18” Α έως στίγμα φ=37° 55’44.92” Β λ=23° 32΄21.95” Α περίπου 200μ.

 

Σχετικά: Ποιες είναι οι ώρες κοινής ησυχίας. Ποινή φυλάκισης για τους παραβάτες