Περιφερειακή ενότητα ΣΑΜΟΥ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ
   • ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
   • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΑΘΕΟΣ
    • Δημοτική Κοινότητα Βαθέος
    • Δημοτική Κοινότητα Σαμίων
    • Τοπική Κοινότητα Αγίου Κωνσταντίνου
    • Τοπική Κοινότητα Αμπέλου
    • Τοπική Κοινότητα Βουρλιωτών
    • Τοπική Κοινότητα Κοκκαρίου
    • Τοπική Κοινότητα Μανολατών
    • Τοπική Κοινότητα Παλαιοκάστρου
    • Τοπική Κοινότητα Σταυρινήδων
   • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΩΝ
    • Δημοτική Κοινότητα Καρλοβασίων
    • Τοπική Κοινότητα Αγίων Θεοδώρων
    • Τοπική Κοινότητα Δρακαίων
    • Τοπική Κοινότητα Καστανέας
    • Τοπική Κοινότητα Κονταιίκων
    • Τοπική Κοινότητα Κοντακαιίκων
    • Τοπική Κοινότητα Κοσμαδαίων
    • Τοπική Κοινότητα Λέκας
    • Τοπική Κοινότητα Πλατάνου
    • Τοπική Κοινότητα Υδρούσσης
   • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΑΘΟΚΑΜΠΟΥ
    • Δημοτική Κοινότητα Μαραθοκάμπου
    • Τοπική Κοινότητα Καλλιθέας
    • Τοπική Κοινότητα Κουμαιίκων
    • Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
    • Τοπική Κοινότητα Σκουραιίκων
   • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ
    • Δημοτική Κοινότητα Μυτιληνιών
    • Δημοτική Κοινότητα Παγώνδου
    • Δημοτική Κοινότητα Πυθαγορείου
    • Δημοτική Κοινότητα Χώρας
    • Τοπική Κοινότητα Κουμαραδαίων
    • Τοπική Κοινότητα Μαυρατζαίων
    • Τοπική Κοινότητα Μεσογείου
    • Τοπική Κοινότητα Μύλων
    • Τοπική Κοινότητα Πανδρόσου
    • Τοπική Κοινότητα Πύργου
    • Τοπική Κοινότητα Σπαθαραίων