Περιφερειακή ενότητα ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ – ΙΟΝΙΟΥ

 • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ
  • ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ
   • ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
     • Δημοτική Κοινότητα Αργοστολίου
     • Τοπική Κοινότητα Αγκώνος
     • Τοπική Κοινότητα Δαυγάτων
     • Τοπική Κοινότητα Διλινάτων
     • Τοπική Κοινότητα Ζόλων
     • Τοπική Κοινότητα Θηναίας
     • Τοπική Κοινότητα Κουρουκλάτων
     • Τοπική Κοινότητα Νυφίου
     • Τοπική Κοινότητα Τρωιανάτων
     • Τοπική Κοινότητα Φαρακλάτων
     • Τοπική Κοινότητα Φάρσων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΛΕΙΟΥ−ΠΡΟΝΩΝ
     • Δημοτική Κοινότητα Πόρου
     • Τοπική Κοινότητα Αγίας Ειρήνης
     • Τοπική Κοινότητα Αγίου Νικολάου
     • Τοπική Κοινότητα Αργινίων
     • Τοπική Κοινότητα Βαλεριάνου
     • Τοπική Κοινότητα Μαρκοπούλου
     • Τοπική Κοινότητα Μαυράτων
     • Τοπική Κοινότητα Ξενοπούλου
     • Τοπική Κοινότητα Πάστρας
     • Τοπική Κοινότητα Σκάλας
     • Τοπική Κοινότητα Χιονάτων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΙΣΟΥ
     • Τοπική Κοινότητα Αντιπάτων Ερίσου
     • Τοπική Κοινότητα Άσου
     • Τοπική Κοινότητα Βαρέος
     • Τοπική Κοινότητα Βασιλικιάδων
     • Τοπική Κοινότητα Καρυάς
     • Τοπική Κοινότητα Κοθρέα
     • Τοπική Κοινότητα Κομιτάτων
     • Τοπική Κοινότητα Μεσοβουνίων
     • Τοπική Κοινότητα Νεοχωρίου
     • Τοπική Κοινότητα Πατρικάτων
     • Τοπική Κοινότητα Πλαγιάς
     • Τοπική Κοινότητα Τουλιάτων
     • Τοπική Κοινότητα Φισκάρδου
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΙΒΑΘΟΥΣ
     • Τοπική Κοινότητα Βλαχάτων Εικοσιμίας
     • Τοπική Κοινότητα Καραβάδου
     • Τοπική Κοινότητα Κεραμειών
     • Τοπική Κοινότητα Λακήθρας
     • Τοπική Κοινότητα Λουρδάτων
     • Τοπική Κοινότητα Μεταξάτων
     • Τοπική Κοινότητα Μουσάτων
     • Τοπική Κοινότητα Περατάτων
     • Τοπική Κοινότητα Πεσάδας
     • Τοπική Κοινότητα Σβορωνάτων
     • Τοπική Κοινότητα Σπαρτιών
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΜΑΛΩΝ
     • Δημοτική Κοινότητα Ομαλών
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ
     • Δημοτική Κοινότητα Ληξουρίου
     • Τοπική Κοινότητα Αγίας Θέκλης
     • Τοπική Κοινότητα Αθέρος
     • Τοπική Κοινότητα Δαμουλιανάτων
     • Τοπική Κοινότητα Καμιναράτων
     • Τοπική Κοινότητα Κατωγής
     • Τοπική Κοινότητα Κοντογενάδας
     • Τοπική Κοινότητα Κουβαλάτων
     • Τοπική Κοινότητα Μονοπολάτων
     • Τοπική Κοινότητα Ριφίου
     • Τοπική Κοινότητα Σκινέως
     • Τοπική Κοινότητα Σουλλάρων
     • Τοπική Κοινότητα Φαβατάτων
     • Τοπική Κοινότητα Χαβδάτων
     • Τοπική Κοινότητα Χαβριάτων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΥΛΑΡΕΩΝ
     • Τοπική Κοινότητα Αγίας Ευφημίας
     • Τοπική Κοινότητα Διβαράτων
     • Τοπική Κοινότητα Μακρυωτίκων
    • ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΗΣ
     • Δημοτική Κοινότητα Σάμης
     • Τοπική Κοινότητα Γριζάτων
     • Τοπική Κοινότητα Καραβομύλου
     • Τοπική Κοινότητα Πουλάτων
     • Τοπική Κοινότητα Πυργίου
     • Τοπική Κοινότητα Χαλιωτάτων