Ορισμός του οικισμού Επανομής ως ιστορικής έδρας του Δήμου Θερμαϊκού

Αριθμ. 25728 – ΦΕΚ B 2742 – 31.08.2016
Ορισμός του οικισμού Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού ως ιστορικής έδρας αυτού
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ
αποφασίζουμε:
Ορίζουμε τον οικισμό Επανομή της Δημοτικής Κοινότητας Επανομής, του Δήμου Θερμαϊκού του Νομού Θεσσαλονίκης ως ιστορική έδρα του Δήμου αυτού
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2016
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΡΟΥΜΠΛΗΣ