Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου

Μετονομασία της Τοπικής Κοινότητας Μυρτέας του Δήμου Θέρμου σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς και του ομώνυμου οικισμού Μυρτέας σε οικισμό Μυρτιάς (ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 40/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Α 66/09.05.2017)
Άρθρο μόνο
Η Τοπική Κοινότητα Μυρτέας του Δήμου Θέρμου μετονομάζεται σε Τοπική Κοινότητα Μυρτιάς, καθώς επίσης ο ομώνυμος οικισμός Μυρτέας μετονομάζεται σε οικισμό Μυρτιάς.
Σχετικά: ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΟΥ ΠΕ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ