ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7517

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 4