ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΕΡΕΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΑΓΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5002

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5