ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΠΙΓΚΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΖΑΓΟΡΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 357

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1