ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΙΚΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7836

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 9