ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΘΩΝΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 663

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1