ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΟΡΜΥΛΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 4745

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 6