ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΓΔΟΝΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7239

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8