ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΛΟΣΣΩΝ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΖΙΤΣΑΣ ΝΟΜΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 3139

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 5