ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΝΗΙΔΟΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΣΚΥΔΡΑΣ ΝΟΜΟΥ ΠΕΛΛΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5493

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 7