ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ – ΣΑΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 7644

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 12