ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΟΡΤΥΝΑΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 5292

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 8