ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΙΝΙΑΝΗΣ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΑΦΩΝ ΝΟΜΟΥ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 1438

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 3