ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΑΣΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 2587

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 1