ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ ΠΕ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΥΠΑΓΕΤΑΙ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ : 990

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ : 13

ΕΚΛΟΓΕΣ 2010

Α’ Κυριακή Β’ Κυριακή
Α/Α Υποψήφιος / Συνδυασμός Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Ποσοστό Ψήφοι Εδρες Σύνολο
2 Ερωτόκριτος Δημήτριος του Εμμανουήλ / ΚΑΣΟΣ ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ 67,83 584 9 9
1 Γαλανάκης Ηλίας του Ιωάννη / ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ 32,17 277 4 4