Category: Περιφέρειες – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας. Αντιμισθία. Ειδική άδεια. Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα. Απολογισμός πεπραγμένων. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των …
ΟΤΑ

NOMOΣ 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση

NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Περιφερειακές αρχές (Όργανα της περιφέρειας)

Περιφερειακές αρχές 1. Όργανα της περιφέρειας είναι ο περιφερειάρχης, οι αντιπεριφερειάρχες, το περιφερειακό συμβούλιο, η οικονομική επιτροπή και η εκτελεστική επιτροπή. 2. Σε κάθε περιφέρεια τον περιφερειάρχη επικουρούν αντιπεριφερειάρχες που εκλέγονται άμεσα κατ’ αντιστοιχία προς …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Οργάνωση -Κανονισμοί -Προσωπικό

Οργάνωση -Κανονισμοί -Προσωπικό 1. Με απόφαση του διοικητικού συμβουλίου του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης καταρτίζεται ο κανονισμός προσωπικού του Ταμείου ο οποίος εγκρίνεται από τον Υπουργό Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με τον κανονισμό αυτόν καθορίζονται …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Οργάνωση Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 1. Στη μητροπολιτική ενότητα Θεσσαλονίκης συγκροτείται μητροπολιτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες του Άρθρου 210 του παρόντος. 2. Η μητροπολιτική επιτροπή αποτελείται από δεκαπέντε μέλη, τα οποία εκλέγονται, με μυστική …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων. Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Θητεία. Εκπροσώπηση των φύλων.

Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων 1. Σε κάθε περιφέρεια συνιστάται με απόφαση του οικείου περιφερειάρχη, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων (Σ.Ε.Π.). 2. Το Σ.Ε.Π. είναι αρμόδιο για την επιλογή προϊσταμένων Διευθύνσεων ή …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Προγραμματισού – Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Περιφερειών ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: Α. Προγραμματισμού -Ανάπτυξης, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Επιχειρήσεις περιφερειών

Επιχειρήσεις περιφερειών 1. Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. …