Category: Περιφέρειες – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας

Περιφέρειες. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας. Αντιμισθία. Ειδική άδεια. Αποζημιώσεις – Δαπάνες μετακίνησης – Λοιπά έξοδα. Απολογισμός πεπραγμένων. Καταστατική θέση αιρετών της Περιφέρειας Οι περιφερειάρχες και οι περιφερειακοί σύμβουλοι: α) Διαθέτουν κατά την άσκηση των …
ΟΤΑ

NOMOΣ 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση

NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Αρμοδιότητες που αφορούν τον τομέα Προγραμματισού – Ανάπτυξης

Αρμοδιότητες Περιφερειών ΙΙ. Οι αρμοδιότητες των περιφερειών, αφορούν τους τομείς: Α. Προγραμματισμού -Ανάπτυξης, στους οποίους περιλαμβάνονται, ιδίως: 1. Ο περιφερειακός αναπτυξιακός σχεδιασμός, ο προγραμματισμός, η υλοποίηση των σχετικών με αυτόν δράσεων και η παρακολούθηση της …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Επιχειρήσεις περιφερειών

Επιχειρήσεις περιφερειών 1. Οι περιφέρειες μπορούν να συνιστούν μία επιχείρηση, η οποία έχει τη μορφή της αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρίας, εφόσον δεν συμμετέχουν σε άλλη αναπτυξιακή ανώνυμη εταιρεία στην οποία κατέχουν την πλειοψηφία του μετοχικού κεφαλαίου. …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Περιφερειακό Συμβούλιο. Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου.

Αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου Το περιφερειακό συμβούλιο ασκεί όλες τις αρμοδιότητες που ανήκουν στην περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν ανατεθεί με ρητή διάταξη σε άλλο όργανο της περιφέρειας ή έχουν μεταβιβαστεί από το ίδιο …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Περιφερειών 1.Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των Περιφερειών προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 2,40% επί των συνολικών …
kallikratis.org

Περιφέρειες. Αρμοδιότητες Περιφερειών. Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες

Μεταβίβαση άσκησης πρόσθετων αρμοδιοτήτων στις περιφέρειες Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατόπιν γνώμης της Ενωσης Περιφερειών, μπορεί να μεταβιβάζονται …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Περιφέρειες. Κανόνες σύστασης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας

Κανόνες σύστασης αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας 1. Η σύσταση αναπτυξιακής ανώνυμης εταιρείας γίνεται μετά από απόφαση του περιφερειακού συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του και υποβάλλεται για έλεγχο νομιμότητας …