Category: Δήμοι – Λειτουργία – Αρμοδιότητες

Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Αιρετοί. Αντιμισθία αιρετών.

Αντιμισθία αιρετών 1. Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι δημοτικών συμβουλίων, λαμβάνουν αντιμισθία η οποία καταβάλλεται από το δήμο. 2. Η αντιμισθία των δημάρχων σε δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων …
Καλλικράτης

Δήμαρχοι ορεινών δήμων. Μη αναστολή επαγγελματικής δραστηριότητας

NOMOΣ 4312/2014 – ΦΕΚ A 260 – 12.12.2014 Άρθρο 13 Για τους εκλεγέντες Δημάρχους «ορεινών Δήμων», όπως αυτοί αναφέρονται ονομαστικά στο ν.  3852/2010 (Α 87), δεν αναστέλλεται η επαγγελματική τους δραστηριότητα αν ο πληθυσμός του Δήμου είναι …
ΟΤΑ

Πενταετή επιχειρησιακά προγράμματα των ΟΤΑ 2014-2019

Αριθμ. 41179 – ΦΕΚ B 2970 – 04.11.2014 Περιεχόμενο, δομή και τρόπος υποβολής των Πενταετών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA) α βαθμού για τη δημοτική περίοδο 2014−2019 Καθορίζεται το περιεχόμενο, η δομή και …
ΟΤΑ

NOMOΣ 4071/2012. Ρυθμίσεις για την τοπική αυτοδιοίκηση

NOMOΣ 4071/2012 – ΦΕΚ Α 85 Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ …
kallikratis.org

Δήμοι. Δημοτικές Παρατάξεις

Δημοτικές Παρατάξεις 1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν απεριόριστο το δικαίωμα της γνώμης και της ψήφου κατά συνείδηση. 2. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ανήκουν σε δημοτικές παρατάξεις, ανάλογα με το συνδυασμό με τον οποίο έχουν …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας

Συμβάσεις διαδημοτικής ή διαβαθμιδικής συνεργασίας 1. Δήμοι της ίδιας περιφέρειας ή όμοροι δήμοι μπορούν να συνάπτουν μεταξύ τους συμβάσεις, με τις οποίες αναλαμβάνουν την άσκηση αρμοδιότητας για λογαριασμό τους ή την υποστήριξη της άσκησής της. …
Καλλικράτης - kallikratis.org

Δήμοι. Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων.

Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι Δήμων 1. Οι Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι (Κ.Α.Π.) των δήμων προέρχονται από τις παρακάτω πηγές εσόδων του Κρατικού Προϋπολογισμού: α) το Φόρο Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Ν.Π.) σε ποσοστό 20% των συνολικών …
kallikratis.org

Δήμοι. Δημοτικό Συμβούλιο. Σύγκληση. Λειτουργία. Επιτροπές. Υποχρεώσεις των δημοτικών συμβούλων.

Σύγκληση του δημοτικού συμβουλίου 1. Το δημοτικό συμβούλιο συνεδριάζει ύστερα από πρόσκληση του προέδρου τουλάχιστον μία φορά το μήνα. 2. Ο πρόεδρος καλεί επίσης το συμβούλιο σε συνεδρίαση με γραπτή πρόσκληση, στην οποία αναφέρονται τα …